facebook

Radoslav Tomáš

Vlčie svadby


2009, 1. vydání

Naše cena: 100 Kč
Běžná cena: 120 Kč

skladem

   Radoslav Tomáš sa narodil 29. decembra 1982 v Poprade. Vyštudoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde momentálne žije. Pracuje ako mediálny analytik, venuje sa literárnej publicistike. Je členom Spišského literárneho klubu.
V roku 2005 debutoval básnickou zbierkou Chlapec (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov), za ktorú získal najvyššie ocenenie na Slovensku – Cenu Ivana Kraska za najlepší debut. Vlčie svadby vydané na konci roka 2009 sú jeho druhú zbierkú. Jeho básne boli preložené do nemčiny, angličtiny a poľštiny.


Recenze:
BRÜCK, Miroslav. Posolstvá motýlích krídel. Knižná revue 20, 2010, 14–15, s. 5.
BADÍN, Michal. Ľahký dotyk slov. Orol Tatranský (príloha Slovenských národných novín). 10 (11), 31. 8. 2010, č. 8, p. III.
RÁCOVÁ, Veronika. Jednoduchosť pohľadu. Romboid 45, 2010, n. 9, s. 95–97.

 

Odkazy:
autorova osobní stránka www.radoslavtomas.com


11,5 x 19 cm, brožovaná, 72 stran

ISBN 978-80-904487-0-4

edice _mimořady

Obálka, typografická úprava a sazba Honza Petruželazpět do katalogu