facebook

Gao Xingjian

Druhý břeh


Z čínských a francouzských originálů přeložili Denis Molčanov, Zuzana Li a Michaela Pejčochová

Texty vybral a předmluvu napsal Denis Molčanov redakce svazku Petr Christov

2012, 1. vydání

Naše cena: 250 Kč
Běžná cena: 300 Kč

skladem

   K zakoupení za běžnou cenu též v pražských knihkupectvích Fišer, Karolinum a Academia.

 

Soubor dramatických textů Druhý břeh francouzského spisovatele a malíře čínského původu Gao Xingjiana, který je u nás známý především díky svým románům Hora dušeBible osamělého člověka, jej představuje z pohledu jeho originální divadelní tvorby, která jeho prozaické dílo obepíná. Z autorova rozsáhlého dramatického díla bylo pro tento svazek vybráno a z čínštiny a francouzštiny přeloženo sedm textů z let 1986–2000 (Druhý břeh, 1986; Monolog, 1986; Únik, 1990; Námluvy a pomluvy, 1992; Na břehu života, 1993; Náměsíčný, 1995; Hledač smrti, 2000). Svazek doplňují dvě novější autorovy teoretické eseje Všemoc divadla (2007) a Umění hereckého projevu (2009) o autorově pojetí divadla, herectví a dramatu a předmluva překladatele Denise Molčanova a doslov Petra Christova. V knize jsou otištěny reprodukce Gaových obrazů.

 

Literární dílo francouzského spisovatele, držitele Nobelovy ceny za literaturu (2000) Gao Xingjiana, není v českém kontextu neznámé. Jeho opus magnum, experimentální román s autobiografickými prvky Hora duše (Academia, 2010) se u nás těšil nemalému čtenářskému zájmu (k vydání se připravuje i druhý autorův román Bible osamělého člověka, 2012).

Gao Xingjianovo dílo se však neomezuje pouze na románovou tvorbu, jeho vůbec hlavním (časově i významově) polem působnosti je stále divadlo, jak o tom ostatně svědčí i rozhovory a další biografické texty publikované v časopisech jako Svět a divadlo, Respekt, Souvislosti, Host, Divadelní noviny. Toto významné dramatické dílo (na dvacet originálních her) je od samých počátků, tj. od osmdesátých let 20. století, doprovázeno i autorovou teoretickou reflexí odrážející se nejen v jeho dramatické, ale i prozaické a filmové tvorbě. Gao je též autorem dvou filmových básní – Silueta, ne-li stín, 2006, Po Potopě, 2008 – a světově uznávaným malířem.

Gao Xingjian (Kao Sing­‑ťien) je dramatik, básník, prozaik, malíř a filmový režisér narozený v roce 1940 v čínské provincii Jiangxi; od roku 1988 žije v Paříži. Během tzv. kulturní revoluce (1968–1978) odchází na povinné práce na venkově a po návratu do Pekingu (1975) pracuje jako překladatel a tlumočník z francouzštiny. V roce 1980 se stal dramatikem­‑scénáristou pekingského Divadla lidového umění. Jeho První esej o technice moderního románu (1981), hry Autobusová zastávka (1983) a Druhý břeh (1986) mu u marxistických ideologů způsobí nemalé potíže a jeho dílo je označeno za „pošpinění národního ducha“. Před narůstajícím politickým tlakem se vydává na roční odyseu podél Dlouhé řeky, již zpracuje v románu Hora duše (1990). Gaovo literární dílo bylo v roce 2010 oceněno Nobelovou cenu za svou „všeobecnou platnost, nesmlouvavý vhled a jazykovou invenci“.

 

24. a 25. října 2012 se během návštěvy autora v Praze uskutečnila autogramiáda, beseda s autorem, projekce jeho filmu a scénické čtení.

 

Ukázka ze hry Na útěku (PDF).

 

Záznam scénického čtení z knih Gao Xingjiana za osobní účasti autora — účinkovali David Prachař, Denis Molčanov a Miloš Dvořáček — galerie DOX, 25. října 2012.

Rozhovor s Gao Xingjianem v Českém rozhlase (25. října 2012).

Rozhovor s Gao Xingjianem na serveru Akuálně.cz.

Rozhovor s Gao Xingjianem v časopise Host (10/2012).

Recenze Druhého břehu na serveru iliteratura.cz (Magdalena Rytinová).
12 x 19 cm, brožovaná, 300 stran

ISBN 978-80-904487-4-2

edice hry

Grafická úprava, obálka a typografie Honza Petruželazpět do katalogu